Jurisprudentie

In het boek tref je vaak per hoofdstuk rechterlijke uitspraken aan die mede de context bepalen van wat je zorgvuldig ICT-gebruik kan noemen. Op deze pagina maken wij deze jurisprudentie eenvoudig toegankelijk door te verwijzen naar de gehele uitspraak. Verder kan je ook zelf zoeken op rechtspraak.nl

Hoofdstuk 1 – Zorgvuldig ICT-gebruik

1.4.1 Juridische bronnen van zorgvuldig ICT-gebruik
1.4.3 Jurisprudentie
1.5 Zorgvuldig ICT-gebruik: een balans tussen zakelijk en privégebruik
1.5.1 Privé ICT-middelen gebruiken voor je werk
1.5.2 Zakelijke ICT-middelen gebruiken voor privézaken

Hoofdstuk 3 Hoe werkt een verbinding met een netwerk?

3.2.4 Een bijzonder netwerk: het internet

Hoofdstuk 4 Zorgvuldig gebruik van applicaties

4.3.1 E-mail
4.4.1 Gedraag je als professional
4.4.2 Wees bewust van de inhoud van een bericht
4.4.3 Bepaal met wie je het bericht wilt delen

Hoofdstuk 6 Achter de schermen: over surveillance en privacy

6.4 Verzamelen: hoe wordt deze data verkregen?

6.4.1 Vragen

6.8.3 Wat kunnen we samen doen?

Hoofdstuk 7 – Zorgvuldig ICT-gebruik en recht

7.1 Inleiding
7.2.5 Arbeidsrecht in de praktijk
7.3.4 Rechten van de betrokkene
7.3.6 Privacy in de praktijk
7.4.2 Maker
7.4.3 Werk
7.4.4.1 Openbaar maken & verveelvoudigen
7.4.4.3 Portretrecht
7.4.5 Beschermingsomvang: inbreuk en beperkingen (citaatrecht)
7.4.7 Auteursrecht in de praktijk
7.5.2.1 Computervredebreuk
7.5.2.4 Vernieling
7.5.5 Strafrecht in de praktijk